Veilingen

Verkoopsvoorwaarden

Openbare veilingen

 • De verkoop geschiedt tegen gereed geld gerekend in Euros.
 • De kopers betalen een opgeld ten bedrage van 25 % op het laatste bod, incl. veilingskosten en BTW.
 • Voor de stille veilingen wordt het opgeld vermeerderd met een toeslag van 3,6% van de hamerprijs 
 • De betalingen in speciën mogen maximaal 3000 euros bedragen.
 • Bovendien is er een volgrecht van 4% verschuldigd bij aankoop van originele kunstwerken van kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden overleden zijn, en dat op een hamerprijs vanaf 2.000 €.
 • Tijdens de tentoonstelling voor de openbare veiling kunnen de belangstellenden zich rekenschap geven van de staat van de te koop aangeboden werken. Deze zullen, eenmaal de toewijzing uitgesproken, onder geen enkel voorwendsel worden teruggenomen. De boeken per order gekocht, dienen te worden gecollationeerd binnen de 8 dagen volgend op de toewijzing.
 • Eenmaal deze termijn verstreken zal iedere terugname of terugzending worden geweigerd.
 • De werken die in de catalogus als “niet gecollationeerd” (n.c.) vermeld worden, evenals de boeken aangeboden in loten (twee of meer titels), reeksen en tijdschriften, worden verkocht zonder waarborg, en kunnen derhalve onder geen voorwendsel worden teruggenomen.
 • De antiquaar-expert Henri Godts belast zich met het kosteloos uitvoeren van kooporders voor zover deze hem onder geschreven vorm ten laatste op de vooravond van de veiling zijn overgemaakt.
 • De kopers kunnen hun aankopen na betaling in ontvangst nemen tijdens of onmiddelijk na de openbare veiling, woensdag tussen 14 u. en 17 u. en donderdag tussen 10 u. en 17 u. in de veilingzaal Horta. Daarna kunt u terecht in het Antiquariaat, 230 Louizalaan te Brussel, van 14 tot 18 u.
 • De goederen worden slechts verzonden na betaling en op kosten en risico van de koper.
 • Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel

Banken – Betaling

Mode de paiement

ING : 310-1689236-67 (IBAN : BE93 3101 6892 3667 – SWIFT/BIC : BBRU BEBB 100)
KBC : 735-0062067-72 (IBAN : BE38 7350 0620 6772 – SWIFT/BIC : KRED BEBB)
CCP-PCR : 000-3251263-17 (IBAN : BE61 0003 2512 6317 – SWIFT/BIC : BPOT BEB1)
TVA : BE 479.015.593 – RCBruxelles : 662914

IBAN : International Bank Account Number


Gelieve alle briefwisseling
uitsluitend en 24 u. voor de veiling
aan het Antiquariaat Henri Godts te richten